Τα υγρά οργανικά λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ παρασκευάζονται από φυσικές βρώσιμες πρώτες ύλες σακχάρων, βιταμινών, αμινοξέων και μακρο-μικροστοιχείων, δίνοντας τη δυνατότητα στα φυτά να έχουν τη μέγιστη απόδοση – ποιότητα – πρωιμότητα – αντοχή στο ψύχος και τον ήλιο (UV-ακτινοβολία).

Η εφαρμογή των καλλιεργητικών προγραμμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στον αγρό και στα θερμοκήπια εγγυούνται τη μέγιστη παραγωγή, ποιότητα σε εμφάνιση & άρωμα των καρπών, αλλά και αντοχή στις μετασυλλεκτικές μεταχειρήσεις.

Είμαστε κοντά στους συναδέλφους Γεωπόνους και τις αγροτικές Καλλιέργειες για να αντιμετωπίσουμε άμεσα μαζί ό,τι προβλήματα παρουσιάζουν οι καλλιέργειες σε επίπεδα λίπανσης-θρέψης, φυτοπροστασίας και στρες των φυτών. Παρέχουμε συνεχόμενη τεχνική υποστήριξη από το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της εταιρείας μας.

“Δε φτάνει ο ήλιος μοναχά η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται και άλλα πολλά, μα προπαντός η γνώση”

Κωστής Παλαμάς